Pekingeenden En grienden

Door Jan Meulemeesters, bron BRABANTS DAGBLAD

 

Dinsdag 22 juli 2003 - Landgoederen geven fleur aan Nederland. In een zomerserie besteedt het Brabants Dagblad hieraan aandacht. Als eerste grootgrondbezitter Michel Jamin, inderdaad de zoon van. Hij vertelt over het Uitwijkse Veld.

 

Michel Jamin weet veel over de planten en dieren die op het landgoed leven.
(Foto Jan Verhoeff)

 

'Een streekromanticus met realisme'. Zo kenschetst Michel Jamin, 49 jaar en sportief, zichzelf. In 1994 erfde hij met broer en zus het Uitwijkse Veld tussen Woudrichem en Almkerk (220 ha) van zijn vader, de bekende snoepjesfabrikant uit Rotterdam.


"Mijn vader was een echt buitenmens en ondernemer. Hij kocht grond in het Land van Heusden en Altena van 50 verschillende eigenaren. Door de ruilverkaveling van na 1960 en nieuwe aankopen werd het min of meer een geheel. Akkerbouw, vleeskoeien en griendteelt zorgden voor een economisch fundament onder de aankopen."

Eendenhouders

Dat was de situatie die Michel Jamin negen jaar geleden aantrof. De bedrijfseconoom, tot dan toe marketing manager bij Zonnatura (natuurlijke voeding), ging op zoek naar nieuwe inkomensbronnen.  "In 1996 stopten veel eendenhouders bij Harderwijk, toen ze verplicht werden de eenden binnen te houden vanwege de vermesting van de grond. Ik kocht een eendenquotum en liet een volautomatische, geïsoleerde stal bij onze bedrijfsleider bouwen."

Vertederd laat hij in de tropisch warme stal de eerste 5500 donzen kuikentjes zien, die na de vogelpest weer aangevoerd mochten worden. "Kijk, deze pekingeendjes lopen op ons eigen tarwestro. Met de organische mest wordt onze grond verrijkt voor de wisselteelt van suikerbieten, tarwe, graszaad, maïs, aardappelen en sinds kort koolzaad. Na ongeveer drie weken gaan de kuikentjes naar een grotere stal om in ongeveer drie weken vetgemest te worden tot 3,3 kilo. Zeg maar 11.500 kuikentjes per twee maanden, 75.000 per jaar."


Michel Jamin laat een door hem ontwikkelde verpakking zien, een soort pizzadoos: "Kijk, zo wordt de eend, gefileerd, gemarineerd, op een aluminium schaal geleverd aan supermarkten in Duitsland, Spanje en Engeland. Het kan zo de oven in. Het smaakt niet naar eend, meer als lamsvlees, vet vlees. Intussen brengen de eenden net zoveel op als de hele akkerbouw op het bedrijf."

 

Griendteelt

Jamin jr. erfde ook 40 ha grienden. "De wilgenteelt is in Nederland vrijwel verdwenen. Het hakken en afvoeren van de wilgentenen voor vlechtwerk langs het water en in schuttingen is zeer arbeidsintensief. Met de opbrengst van de machinaal geplante en geoogste wilgen plus wat subsidie, betaal ik nu de tien mannen die nog op de traditionele manier (met een speciale 'rijshaak' in één slag van onder naar boven) de wilgentenen van de oude stobbes hakken. Ik wil graag een permanente expositie of tenminste een jaarlijks evenement van wilgen-kunstwerken om de griendcultuur nieuw leven in te blazen."


Enthousiast leidt hij de bezoeker langs sloten met gele plomp, waterlelie en riet, tussen dichte onderbegroeiing en knotwilgen door en somt onverdroten planten en diertjes op die er leven. "Ik zou rondleidingen willen geven, bijvoorbeeld voor scholen."


Met opgeheven armen baant hij zich een weg door dovenetels tot hij bij een vrijwel dichtgegroeide poel komt: "Dit zou uitgegraven moeten worden, om een zuiver kwelwatermilieu mogelijk te maken. Er zijn nog zeven soortgelijke plasjes". Hij wijst op groenstroken langs het water: om te voorkomen dat (kunst)mest en spuitmiddelen in het water komen.

 

Tégen waterberging

Hij fulmineert fel tegen het waterbergingsplan in de polder. "Heel het ecologisch evenwicht wordt hierdoor verstoord: de wortels van de wilgen zouden wegrotten, het zuiver kwelwater verontreinigd, kleine zoogdieren als muizen en marterachtigen zouden verdrinken waardoor roofvogels weer wegtrekken."


Behalve tégen het wassende water lobbyet hij onverdroten vóór de ontwikkeling van een landgoederenzone Clootwijcker Bos. "Ik breng een stuk van het Uitwijkse Veld in en samen met drie andere agrariërs moet er dan 40 ha nieuw bos en natuurgebied ontstaan tot aan Almkerk. Dit zou betaald kunnen worden door de bouw toe te staan van enkele rietgekapte boerderijwoningen en seniorenwoningen bij Almkerk. Woudrichem als 'groene gemeente' lijkt daar wel oren naar te hebben."

 

HET UITWIJKSE VELD

  • Het Uitwijkse Veld is 220 ha groot en ligt halverwege Woudrichem-Almkerk.

  • Kern is 60 ha hakgrienden en wilgenbos rond de voormalige eendenkooi.

  • Daaromheen 115 ha akkerbouw.

  • De resterende 40 ha is verpacht.

  • Tot nu toe is alleen stukje vanaf de Pelseweg vrij toegangelijk. Door de geplande landgoederenzone komt een historisch pad, het Clootwijcker Pad.

×