Nieuws / Actualiteiten 2019

Onderstaand geven wij u een overzicht van de meest interessante onderwerpen van dit moment. Door te klikken op de onderwerpen wordt u doorverwezen naar de inhoud. Voor berichten uit de periode 2004 - 2017 verwijzen wij u graag naar ons archief, onderaan deze pagina.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan contact op met ons kantoor.


Landelijk Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en Bossen

Op 3 oktober jl. is het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en Bossen gelanceerd in Vilsteren en 64 landgoederen hebben zich enthousiast aangesloten (lees hier). Zij voelen de noodzaak en de wens om concreet en zichtbaar bij te dragen aan de huidige klimaatopgaven. Vanuit Noord-Brabant is vanuit Landgoed De Utrecht het document ondertekend.
Landgoed- en boseigenaren worden van harte uitgenodigd het manifest te ondertekenen! Dat kan per mail aan fpg@grondbezit.nl


Brede samenwerking Van Gogh Nationaal Park

Op donderdag 10 oktober jl., tijdens de start van De Week van het Landschap in Udenhout, ondertekenden meer dan 30 vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een samenwerkingsovereenkomst voor Van Gogh NP. Samen wordt het plan gemaakt, dat ook nodig is om de status Van Gogh Nationaal Park bij de Minister van LNV aan te vragen.

Namens het bestuur van BPG hebben Jan Hak en Bibian van Rijckevorsel de overeenkomst ondertekend. Het bestuur wil graag van dit het moment gebruik maken om de particuliere landgoederen een podium te geven, zowel op basis van de grote invloed op het huidige landschap en haar geschiedenis als de potentie voor het vormgeven van de gewenste gebiedsversterking en zichtbaarheid. Op 9 november is Yvo Kortmann, voorzitter Nationaal Landschap Het Groene Woud en Van Gogh Nationaal Park i.o. onze speciale gast. Hij zal ingaan op de kansen voor landgoederen. Later in het jaar willen we alle leden in het zoekgebied bijeenbrengen om de aanpak te bespreken. www.vangoghnationalpark.com


Fotograaf James van Leuven


 

Projectplan Biodiversiteit Bossen Brabantse Landgoederen

De provincie Noord-Brabant investeert in Biodiversiteit door onder andere maatregelen ter verbetering van bodem-, water- en luchtkwaliteit. Ook particuliere landgoedeigenaren kunnen dergelijke maatregelen uitvoeren. De maatregelen worden onder voorwaarden gesubsidieerd. Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats van eigenaren die interesse hebben en die voldoen aan de voorwaarden voor subsidie. Het eerste projectplan richt zich op de biodiversiteit van bossen op Brabantse landgoederen. Indien u nog niet benaderd bent en u hebt interesse deel te nemen aan dit project dan kunt u contact opnemen met de heer M.C.E. Konings, van Konings rentmeesters, info@koningsrentmeesters.nl, 06-8252 5597.

Dit project wordt mede ondersteund door het Natuurcollectief Brabant en BPG.


Gecertificeerde particuliere natuur nu zichtbaar bij bezoek Landgoed

De deelnemers aan het mede door BPG ontwikkelde kwaliteitssysteem hebben een bescheiden bordje ontvangen voor een mooie zichtbare plaats op het landgoed/natuurterrein. Hulde aan deze beheerders/eigenaren voor hun inspanningen en tevens aan de teams van Part-Ner en de Provinciale Natuurcollectieven!


 

Voedsel1000

Ruim een maand geleden werd het eerste Brabantse Voedselbesluit in ontvangst genomen door de deelnemers en gedeputeerde Anne-Marie Spierings. Het besluit bevat een breed pakket aan voorstellen. Zoals een roadshow die op veel plekken in Brabant de dialoog op gang brengt tussen boeren en burgers. Een challenge op social media die consumenten bewuster maakt van voedselverspilling. Een broedmachine die op diverse manieren innovaties op het gebied van high tech en agrofood stimuleert. En onderzoek dat inzicht kan geven in de werkelijke kosten van voedsel en de verdeling van de toegevoegde waarde in de keten. De eerste stap richting een toekomstbestendig voedselsysteem is met de Voedsel1000 gezet, nu is het tijd voor de uitvoering ervan.

In juni hebben de deelnemers gezamenlijk het Voedselbesluit genomen. Er was veel enthousiasme gedurende het gehele traject van de Voedsel1000. De organisatie is samen met de provincie enorm positief verrast door de grote inzet en betrokkenheid en blikken graag nog eens terug op dit inspirerende project. Ervaringen, quotes, foto’s en video’s verzameld zijn samengevoegd in het Voedsel1000 magazine.

Ga naar het magazine http://publicaties.brabant.nl/voedsel1000/cover/


 

Landgoed Pineta te Tilburg:
op zoek naar nieuwe eigenaar

Het particuliere NSW landgoed is gelegen aan de Bredaseweg 510 te Tilburg, tussen het huidige Prinsenhoef en Sparrenhof.

Pineta is onderdeel van natuurgebied Schaapsgoor dat eeuwenlang bestond uit heidevelden en moerasgronden. Het landgoed maakte halverwege de 19e eeuw – toen heidegrond - onderdeel uit van landgoed Prinsenhoef, dat eigendom was van Koning Willem II. Hij wendde het landgoed aan voor de jacht.

Het landgoed biedt een unieke woonomgeving voor mensen met feeling voor het buitenleven, met oog voor het cultuurhistorisch landschap. Het is een belevenis en een voorrecht om in deze gezonde omgeving te mogen leven, in de natuur die dit landgoed biedt, met prachtige flora, fauna, ruimte en complete privacy.
Voor informatie kunt u contact opnemen met: Lelieveld makelaardij; de heer Van der Heijden; tel: 06-51 20 79 93.

Klik hier voor meer informatie


'Natte natuurparel Wijboschbroek' realiseren, samen met grondeigenaren en agrariërs
Projectmanager Carel Nobbe van Waterschap Aa en Maas leidt het project 'Natte natuurparel Wijboschbroek'. Het is gelegen, ten noorden van Schijndel. Er wordt samenwerking gezocht met agrariërs in het gebied en de grondeigenaren.
Het Wijboschbroek gaat vernatten. Tevens wordt de landbouwstructuur verbetert. Ook kunnen eigenaren overstappen op het zelf realiseren en beheren van de gewenste natuur. In dat geval worden ze financieel gecompenseerd, zodat ze een verdienmodel houden. Een voedselbos starten zou ook een optie kunnen zijn. Carel Nobbe vraagt agrariërs om vooral mee te denken en, in goed overleg, met hun eigen plannen te komen.'


JACHT & BUITENLEVEN 2019
Een prachtig buitenevenement in de bossen van Het Groene Woud. Alles op het gebied van jacht en buitenleven. Men gaat voor een gevarieerd aanbod. Van kleding tot ambacht, van kunst tot terreinwagens en van hondenspullen tot een kinderboerderij en paardenshows. Natuurlijk wordt er weer extra aandacht aan de horeca besteed met 3 dagen Live muziek en een mega terras met onder andere speciaalbieren. De organisatie weet namelijk dat een evenement bezoeken meer is dan langs de vele stands lopen. Laat u verrassen op de 10e editie van Jacht & Buitenleven op 20, 21 en 22 september 2019 op Landgoed Velder. www.jachtenbuitenleven.nl/


Kom naar de 11e Beheerdersdag!
Op vrijdag 27 september vindt de jaarlijkse Beheerdersdag weer plaats op landgoed Marienwaerdt in Beesd. Een ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende workshops gericht op de beheerpraktijk. Al meer dan tien jaar delen we praktische, nieuwe inzichten met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter kunnen uitvoeren. Vorig jaar waren er bijna 700 bezoekers! www.beheerdersdag.nl


Groen licht tot 2023 voor SSiB na bestuursakkoord provincie
De SSiB is voortvarend bezig, dat is de indruk na het ambtelijk overleg en de stuurgroep vergadering begin juli waarbij ook BPG actief aanwezig was. Op alle onderdelen worden goede stappen gezet incl. de financiering gedurende het lopende coalitieakkoord. De Boa’s zijn ingewerkt en hebben inmiddels ook al met diverse handhavingsacties meegedaan met de andere samenwerkingspartners en landgoederen. Er zijn nu substantieel meer ogen en oren in het buitengebied van Brabant en het netwerk wordt elke dag sterker en steviger. Vanuit BPG gaan we meewerken aan het opbouwen van lokale WhatsApp groepen. Informatie volgt. In het schema in de bijlage van deze mail alvast de contactpersonen per gebied.

Wat kunt u doen? Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900 996 54 32. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant. U kunt uw melding ook doen via de BuitenBeter app.

 

Provincie stimuleert duurzaam bodembeheer

De provincie Noord-Brabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen. Vanaf 3 juni kan hiervoor subsidie worden aangevraagd bij de provincie. De provincie stelt de subsidieregeling “Vitale Bodem” open voor de periode van een jaar. Er is vooralsnog EUR 800.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten, met een maximum van EUR 200.000 per project. Klik hier voor meer informatie.


Manifest 'Brabants Mozaiek in ontwikkeling' uitgereikt aan Provinciale Staten

Op donderdag 10 januari reikten de Brabantse Manifestpartners hun manifest 'Brabants Mozaiek in ontwikkeling' uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Met het oog op de komende verkiezingen van 20 maart 2019 roepen we de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode.

Voor het volledige persbericht, klik hier

Klik op plaatjes hieronder voor manifest (PDF) en voor het vergroten van de foto


Energietransitie: met urgentie kansen zoeken

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaves uit onze tijd. Een opgave die bovendien invloed zal hebben op ons landschap en het grondeigendom. Maar welke? Op 21 januari gingen bestuurders, rentmeesters en grondeigenaren in een vol Hotel Bos en Ven (Oisterwijk) in gesprek tijdens een bijeenkomst van NVR Kring Zuid en de verenigingen van grondeigenaren BPG, LPG en ZPG. Partijen voelen urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan; de meningen verschillen over de manier waarop en er zijn ook andere hindernissen te nemen. 

Klik hier voor het verslag.

Evaluerend, aldus voorzitter BPG Jan Hak: "geen meter meer cultuur en/of natuur grond opofferen aan zonnecollectoren"; verharde oppervlaktes daken, (parkeer)terreinen, wegen, kassen zijn meer dan genoeg.


Voedsel1000
Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem!

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid. Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe behouden we een schone lucht en een vruchtbare bodem? En bovenal: hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze vragen.

Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een Voedsel1000.

Bouw jij mee aan ons Brabants voedselsysteem? Meer informatie en aanmelden, bezoek de website www.voedsel1000.nl. In lijn met het Manifest wil BPG natuur en landbouw verbinden voor een mooier Brabant! Wie heeft gelegenheid om het gesprek aan te gaan?


Bij de Coalitie Bos & Hout is BPG aangesloten

Zie www.coalitiebosenhout.nlSymposium: Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied

Een duurzaam buitengebied; dat betekent samenwerken, landbouw en natuur combineren en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Er zijn diverse (nieuwe) landgebruiksvormen die hierin een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe natuur; extensivering van de landbouw door natuurbegrazing of de aanleg van een voedselbos of agroforestry systeem.

Om de keuze te kunnen maken of een dergelijke ontwikkeling interessant is, heeft men informatie nodig. Daarom organiseert Bosgroep Zuid Nederland samen met Brabants Particulier Grondbezit en verschillende partners en toonaangevende sprekers een symposium over voedselbossen, agroforestry en nieuwe natuur in Brabant. Het symposium is op 31 januari, van 10.00 tot 16.00 uur. De locatie is Landgoed Blauwrijk, Hoogslabroekseweg 3, 5406 VP in Uden.

Deelname is kosteloos. Klik hier voor de uitnodiging (PDF, downloaden).


Natuurinclusieve Landbouw

Eerder heeft Harrie Vissers tijdens de ALV van BPG aangekondigd dat de Provincie stappen wil zetten met natuurinclusieve landbouw. Vanuit BPG willen we, mede gezien de kansen op en rond landgoederen/natuurgebieden, de aanpak actied ondersteunen. Bent u zelf veehouder (c.q. werkt u samen met een pachtend bedrijf) en bent u gemotiveerd om over te stappen naar natuurinclusief ondernemen? Dan is dit het goede moment! Er is nu subsidie beschikbaar voor het maken van uw eigen businessplan. Coaches met ruime ervaring in de agrarische sector helpen u met het voorbereiden daarvan. Natuurinclusief boeren wordt verder gestimuleerd door samen te verkennen wat nodig is voor een succesvolle omschakeling.
 
Bij een natuurinclusieve landbouw produceert de ondernemer voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Bent u enthousiast en wilt u aan de slag? Vraag hier uw subsidie aan. Ondernemers krijgen € 10.000,- voor het opstellen van het businessplan. In het plan geeft u ook aan wat u nodig heeft om een rendabele omschakeling te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan extra (landbouw)grond of kennis. En de belemmeringen die u verwacht tegen te komen. De provincie stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor de inzet van grond via meerjarige pacht (met eerste recht van koop) voor de economisch haalbare plannen met aantoonbaar voordeel voor biodiversiteit, water en landschap.

De provincie breng vraag en aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw samen. Praktijkkennis zal worden aangeboden door het ontwikkelen van enkele natuurinclusieve bedrijven tot voorbeeldbedrijf. Op deze bedrijven worden nieuwe maatregelen uitgeprobeerd en kunnen geïnteresseerde ondernemers kennis en inzichten opdoen over natuurinclusief ondernemen. Uit de businessplannen moet blijken aan welke kennis behoefte is. BPG kan u verder helpen!Debatbijeenkomst Energietransitie, Landschap en Eigendom, 21 januari 2019

De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave welke invloed zal hebben op ons landschap. De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft voor 2019 energietransitie als jaarthema genomen. Rentmeesters zijn betrokken bij de planontwikkeling en de realisatie. De grondeigenaren vragen enerzijds aandacht voor de kwaliteit van het cultuurlandschap, anderzijds liggen er kansen voor nieuwe verdienmodellen en maatschappelijk ondernemen. De realisatie van de transitie én de bescherming van het landschap zijn van provinciaal belang. De grondeigenaren hebben de sleutel in handen om tot zaken te komen. Wildgroei ligt daarbij op de loer.

Op uitnodiging van BPG, LPG en ZPG en de rentmeesters van deze provincies nemen wethouders én gedeputeerden van Merrienboer en Mackus deel. Rentmeesters en eigenaren brengen ervaringen in en stellen vragen aan de bestuurders.

De bijeenkomst wordt gehouden in restaurant Bos en Ven te Oisterwijk, op maandag 21 januari 2019 (16.30 uur – afronding 18.30 uur). Aanmelden bij BPG, u ontvangt de bevestiging met het programma.


 

Sfeervolle ledenvergadering BPG op Landgoed Ulvenhart

Het verslag vindt u (klik) hier. De presentatie van Vincent Lokin aangaande de Bos en Houtscan in Brabant, vindt u hier.

In een workshop op Landgoed Velder en de bijeenkomst op de Barendonk zijn diverse ervaringen uit de praktijk ingebracht.

We nodigen de leden uit om mee te denken en evt. een pilotbos aan te leggen! Neem hiervoor contact op met Regiocoordinator Rene de Bont.

Doel
Doel van dit project is om een beeld te krijgen van haalbaarheid van en draagvlak voor bosuitbreiding in Noord-Brabant tot ca. 2030.

Uitvoering
De provincie Noord-Brabant ontwikkelt een nieuw bosbeleid, waarvan bosuitbreiding een belangrijk onderdeel vormt. Parallel daaraan wordt met de Scan Bos & Hout onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit nieuwe bosbeleid tot uitvoering te brengen. Aan de hand van een globale visie op de ruimtelijke indeling van Brabant wordt met terreineigenaren en andere stakeholders gekeken naar potentiele locaties en de voorwaarden waaronder eigenaren in beweging willen komen. Dit leidt tot inzicht in zoekgebieden voor de verschillende typen houtige opstanden, en de randvoorwaarden (waaronder verdienmodellen, regels, subsidies) die nodig zijn om bosaanleg te stimuleren. Daarnaast wordt een aantal concrete locaties geinventariseerd waar op korte termijn bomen kunnen worden aangeplant en worden potentiele initiatiefnemers geactiveerd.

Partners
Provincie Noord-Brabant (opdrachtgever), Arboribus Silva, Bosgroep Zuid-Nederland en Brabants Particulier Grondbezit. Daarnaast inbreng van diverse TBOs en grondeigenaren.


Uitnodiging bijeenkomst 'Vererving Eigendom' - 21 november a.s.

Voor de leden van Bosgroep, BPG en LPG organiseren wij 21 november a.s. over de mogelijkheden van vererving.

Klik hier (PDF) voor meer informatie en om aan te melden.


Omvorming populierenbos naar voedselbos, voorlichtings- en discussiebijeenkomst
22 november a.s. Komt u ook?


Te koop: 10 percelen grond!

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt tien percelen, met een totale oppervlakte van ruim 12 hectare en verdeeld over zeven gemeenten, te koop aan. De grond ligt in Liempde, Mill. Nuenen, Teteringen, Oisterwijk, Ossendrecht en Udenhout. In de inschrijfleidraad is meer informatie te vinden over de verkoopprocedure én over de percelen die te koop worden aangeboden. Voor twee van de zeven clusters kunnen ook plannen worden ingediend die voldoen aan de uitgangspunten van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB). De percelen zijn ook terug te vinden op deze kaart

 


Ledenvergadering BPG, 12 juni jl. op Hoeve Cecilia te Langeweg (Zevenbergen)
 

Op 12 juni werd de Algemene Ledenvergadering gecombineerd met een bezoek aan Rijks-monumentencomplex Hoeve Cecilia. Een prachtig historisch landhuis met multifunctionele Landbouwschuur (3Antonius), gerestaureerd tot leerboerderij en vergaderlocatie. We hebben kennisgemaakt met de unieke locatie en bijzondere leerlingen van de Marlijn academie. Mevr. Marlène Ruigrok van Houtum gaf uitleg over haar aanpak en unieke restauratie.

Lees verder, klik hier (PDF)

 


FPG en BPG hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld, welke van toepassing is voor FPG en de Provinciale Verenigingen.


Verkoop percelen in De Maashorst

Voor de inschrijver met het beste plan voor realisatie van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant, zijn percelen te koop in natuurgebied De Maashorst rondom Slabroek (Nistelrode en Uden). Op 18 juni 2018 startte voor 9 percelen met een totale omvang van ca. 12 ha de verkoop bij inschrijving. Op de website www.ark.eu onder de naam “Maashorst”, staat vanaf deze datum de leidraad (met bijlagen) met de volgende informatie: wat is Ondernemend Natuurnetwerk Brabant; wat zijn de voorwaarden waar uw plan aan moet voldoen; om welke percelen gaat het en wat is de vraagprijs; hoe wordt uw plan beoordeeld; hoe en wanneer kunt u uw plan indienen.

 


Aanbod gronden Provincie Noord-Brabant: te koop: 100 percelen in Brabant (reminder)

 

Sinds 4 juni worden ongeveer 100 percelen, verspreid over de hele provincie Brabant, te koop aangeboden. Zo’n 80 procent is binnen het Natuurnetwerk Brabant gelegen. Het betreft veelal reeds ingerichte natuur. “Op de gronden die deel uitmaken van Natuurnetwerk Brabant worden kwalitatieve verplichtingen gevestigd. Welke percelen beschikbaar zijn voor verkoop en hoe op de gronden kan worden geboden, is terug te vinden op de website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/te-koop-100-percelen-in-brabant. Tussen 15 augustus en 31 augustus (12.00 uur) kan het bod worden uitgebracht.

 


Ontwikkeling natuurgebieden Oudland en Halsters Laag

Om een mooi en robuust natuurgebied te kunnen maken, dat goed aansluit bij de omgeving en eventuele toekomstige ontwikkelingen, is het gewenst om binnen de natuurgebieden Oudland en Halsters Laag nog circa 200 ha nieuwe natuur te realiseren. In samenwerking met grondeigenaren, de terreinbeheerders en andere betrokken overheidspartijen is al gekeken waar er mogelijkheden liggen voor natuurrealisatie - en voor grondruil in het bijzonder. Bij dit plan worden ook drie percelen van provincie Noord-Brabant betrokken.

Voordat het plan wordt uitgewerkt tot een concreet inrichtingsplan wordt iedereen, die geinteresseerd is om zelf natuur te realiseren binnen of aangrenzend aan het Natuurnetwerk van het Halsters Laag en het Oudland, de mogelijkheid geboden om zijn of haar interesse kenbaar te maken. Aanmelden kan tot en met 5 augustus 2018 bij de Werkeenheid NNB, mevrouw Mirjam Stavleu, mstavleu@brabant.nl
Natuur beheren in het Leegveld

Het waterschap richt komende jaren 180 ha nieuwe natuur in met het project Leegveld. Na inrichting worden deze percelen verkocht aan een eindbeheerder. Bent u geinteresseerd om natuurpercelen in het Leegveld aan te kopen en te beheren? Geef dan voor 1 oktober 2018 uw interesse door via akonings@brabant.nl. Voor meer informatie zie www.peelvenen.nl of kom op 10 juli tussen 13:00 - 16:00 uur naar het inloopmoment op het districtskantoor van waterschap Aa en Maas (Piet Mondriaanstraat 11 Deurne). Alleen mensen die hun interesse tijdig kenbaar hebben gemaakt, komen in aanmerking voor de aankoop van deze natuurpercelen. BPG heeft zitting in de bestuurlijke en ambtelijke commissie.

 

Samen natuur ontwikkelen in en rond Helvoirt (reminder)
Brabants Landschap, Landgoed Zwijnsbergen (Helvoirts Broek-Noord) en de stichting Duinboeren (Brokkenbroek) hebben het initiatief genomen om samen met het GOB natuur te ontwikkelen in en rond Helvoirt. De aanpak wordt ondersteund door Brabants Particulier Grondbezit. In dit gebied hebben zowel het GOB als Brabants Landschap agrarische percelen in eigendom. Deze percelen kunnen worden ingezet als ruilgrond voor natuurontwikkeling. Ook percelen in particulier eigendom kunnen worden ingezet voor natuurontwikkeling. Agrarische ondernemers en particulieren die interesse hebben voor particulier natuurbeheer of grondruil in een van deze gebieden, worden uitgenodigd om dat kenbaar te maken.
Als u mee wilt doen aan de natuurontwikkeling in het Helvoirts Broek, kunt u voor 1 augustus 2018 contact opnemen met het Brabants Landschap via Jeroen van Leijsen, telefonisch via 06 1830 3352 of per mail naar jvleijsen@brabant.nl.

De natuurontwikkeling in het Brokkenbroek is inmiddels opgepakt o.l.v. de stichting Duinboeren, Emiel Anssems, telefoon 06 2019 8614 of via mail emiel@duinboeren.nl.

 


PAS-aanvraag Brabantse Wal

Het Grenspark Kalmthoutse Heide is bezig met een nieuwe gezamenlijke PAS-aanvraag. Wij bekijken nu de mogelijkheid of er particuliere eigenaren kunnen aansluiten bij deze aanvraag. Verschillend eigenaren hebben reeds toegezegd mee te werken. Dhr. Ignace Ledegen wil graag met leden eigenaren in gesprek die willen meeliften op een gezamenlijke PAS-aanvraag. Neem hiervoor contact op met René de Bont.


Doe mee aan natuurontwikkeling Helvoirts Broek-Noord

Het Brabants Landschap en Landgoed Zwijnsbergen hebben het initiatief genomen om natuur te ontwikkelen in het Helvoirts Broek-Noord. In dit gebied hebben het Groen Ontwikkelfonds en Brabants Landschap percelen in eigendom, die worden ingezet als ruilgrond voor natuurontwikkeling. Ook percelen in particulier eigendom worden ingezet voor natuurontwikkeling.

Agrarische ondernemers en particulieren die interesse hebben om in dit gebiedsproces mee te doen, bijvoorbeeld door particulier natuurbeheer, of door grondruil, worden uitgenodigd op deze advertentie te reageren. De toedeling/verkoop van
de GOB gronden gebeurt op basis van gelijkberechtiging. Dit betekent dat iedereen die aan de natuurontwikkeling wil meedoen dit kenbaar kan maken. De initiatieven worden beoordeeld op basis van de hoeveelheid natuur die wordt ontwikkeld.

Voor achtergrondinformatie kunt u kijken op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl


Doe mee aan het gebiedsproces Brokkenbroek
Vrijwillige kavelruil ten behoeve van natuurontwikkeling Brokkenbroek


Stichting Duinboeren heeft het initiatief genomen voor natuurontwikkeling in het Brokkenbroek. In dit gebied heeft het Groen Ontwikkelfonds percelen, die daarbij kunnen worden ingezet als ruilgrond (zie kaart). Agrarische ondernemers en
particulieren die interesse hebben om natuur te ontwikkelen, bijvoorbeeld met particulier natuurbeheer, of door inzet van particuliere gronden, en in een vrijwillige kavelruil willen meedoen, worden uitgenodigd om op deze advertentie te reageren.

De toedeling/verkoop van de GOB gronden gebeurt op basis van gelijkberechtiging. Dit betekent dat iedereen die aan de natuurontwikkeling wil meedoen dit kenbaar kan maken. De initiatieven worden beoordeeld op basis van de hoeveelheid natuur die wordt ontwikkeld.

Meer informatie: www.duinboeren.nl
Boswachters zijn het zat om steeds meer rotzooi op te ruimen

Roep om meer handhaving in het buitengebied

Boswachters van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer togen vandaag met enkele aanhangers vol met afval, gevonden in de natuur, naar het provinciehuis in Den Bosch. Met deze actie vragen ze aandacht voor problemen in het buitengebied zoals afvaldumpingen, maar ook andere illegale activiteiten die de veiligheid in het buitengebied bedreigen en de natuur(beleving) verpesten. Denk hierbij aan brandstichting, stroperij, wietplantages en wildcross. Boswachters besteden noodgedwongen steeds meer tijd aan toezicht en handhaving en missen een toereikende inzet en ondersteunende capaciteit van de politie.

Klik hier voor het volledige bericht

 


Succesvolle Masterclass in Almkerk: bestuurders in de waterschappen 2019

De waterschappen zijn van cruciaal belang voor het beheer van ons landschap, onze veiligheid en de waterzuivering. Ook ontwikkelen de waterschappen steeds meer initiatieven op het gebied van het afronden van het NNB, duurzaamheid en nieuwe energie. In de waterschapsbesturen zijn enkele geborgde zetels die gereserveerd zijn voor organisaties zoals TBO's en het BPG. Daarnaast kan ook gesolliciteerd worden op de geborgde zetel landbouw (procedure loopt via ZLTO; informatie is medio april beschikbaar). Het is ons veel waard om het BPG-geluid ook in de waterschappen te laten doorklinken. Onlangs namen 12 leden deel aan de Masterclass Waterschapbestuurder. We zien belangstelling, zowel voor beide type zetels ‘geborgd’ en voor kandidaatstelling via Water Natuurlijk en andere partijen. Nog niet allen waterschappen zijn daarmee afgedekt.

Bel of mail René de Bont indien u vragen heeft (r.debont@bp-grondbezit.nl).

Belangstellenden voor de groen geborgde zetels dienen een duidelijke relatie te hebben met het eigendom en kunnen tot 1 mei a.s. solliciteren op een van onderstaande bestuursfuncties. De VBNE is verantwoordelijk voor de selectie van de 26 betrokken bestuurders voor natuurterreinen in 21 waterschappen. FPG/BPG heeft een zetel in de selectiecommissie. Omdat water van cruciaal belang is voor natuurterreinen hebben we voor elk waterschap een betrokken bestuurder nodig die onze belangen vertegenwoordigt in het waterschapsbestuur.

De VBNE is ook op zoek naar enthousiaste bestuurdersassistenten. De bestuurdersassistent ondersteunt de bestuurder voor natuurterreinen bij zijn of haar werk in het algemeen bestuur van het waterschap. Hier vindt u de vacaturetekst voor de bestuurder en bestuurdersassistent.

Reageren per email kan tot 1 mei 2018 naar a.reichgelt@vbne.nl


 

INSPIRATIEBIJEENKOMST NOORD-BRABANT "Brood en Spelen": dinsdag 17 april 2018

Meer informatie over de prijsvraag Brood en Spelen is beschikbaar op de website www.prijsvraagbroodenspelen.nl. Deze website biedt ook de mogelijkheid om in contact te komen met anderen belangstellenden en om zo teamleden te vinden.

BPG wil u daarbij graag ondersteunen!

De bijeenkomst van 17 april staat geheel in het teken van inspireren en ontmoeten. Dat doen we met bijdragen van initiatiefnemers en juryleden van de prijsvraag en met een aantal speednetworkingsessies waarbij je in korte tijd andere deelnemers ontmoet. Op die manier kun je andere ontwerpers en grondeigenaren leren kennen om mogelijk een team mee te vormen.

Datum: 17 apri a.s. | Tijd: 19.30 - 21.30 uur | Locatie: Boschwachter in 't Mastbos, Breda | AANMELDEN klik hier!


 

Hertog Jan lezing 2018

De Hertog Jan lezing 2018 wordt op donderdag 19 april a.s. gehouden. Na aanmelding bent u welkom op Landgoed Baest nabij Oirschot. De lezing wordt verzorgd wordt door historicus Jan van Oudheusden. Deze Hertog Jan lezing heeft als titel meegekregen: ‘Brabant en Bourgondie: een goudgerande combinatie’. Lees verder op: www.brabantselandgoederen.eu/agenda/

 


BPG / Cluster Zuid FPG bezoekt Landelijk Vlaanderen

Op 27 februari jl. is op het landgoed kasteel Heihuizen, onder leiding van de voorzitter van Landelijk Vlaanderen, Christophe Lenaerts, gesproken over ‘toezicht en handhaving’ in het grensoverschrijdende buitengebied. Verder stonden de profilering van de organisaties, de samenwerking en het beheer van het buitengebied incl. faunabeheer op de agenda.

Bij het overleg waren bestuurders van BPG, LPG en ZPG aanwezig, samen met FPG-voorzitter Roel Robbertsen. Op het domein te Oostmalle is de bijzondere veldwachter actief, deze werkt intensief samen met de plaatselijke politie. Landelijk Vlaanderen zal deelnemen aan Ontmoeting in het Groen, de Noord-Brabantse bijeenkomst voor beheerders en Boa’s.


Brabants Landgoed op tv

Brabant heeft veel mooie uitgestrekte natuur. In zes afleveringen volgen we het wel en wee van drie prachtige historische Brabantse Landgoederen: Kasteel Heeze, Landgoed Haanwijk in Sint Michielsgestel en Landgoed Baest tussen Oirschot en Middelbeers. Hierbij komen verleden, heden en vooral ook de toekomst aan bod. Te zien op Omroep Brabant, elke vrijdag om 18.00 uur, daarna ieder uur herhaald. De laatste uitzending staat op 5 januari 2018 gepland. Deze uitzendingen zijn mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant én de ANBI Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen, welke mede door BPG is opgericht. De 1e uitzending kunt u terugkijken via:
www.omroepbrabant.nl/?program/1893562/Brabants+Landgoed.aspx

 

Archief 2004 t/m 2017